Đăng ký nhận ưu đãi
và tư vấn miễn phí

Phú Mỹ Hưng & những con số biết nói

Tọa lạc tại quận 7, phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một trong những khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất ở Việt Nam. Phú Mỹ Hưng là nơi tập trung sinh sống của những người trí thức, có thu nhập cao. Phú Mỹ Hưng có đầy đủ chức năng của một cộng đồng dân cư hiện đại. Hạ tầng giao thông hoàn thiện. Có trung tâm tài chính, giáo dục, cư trú, giải trí. Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, văn hóa. Dưới đây là những con số thể hiện rõ sự chuẩn mực của một khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Phú Mỹ Hưng

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng


Nhận xét

đăng ký nhận ưu đãi và tư vấn miễn phí

Celesta Heights - Trang chính thức
Keppel Land Phú Long
www.celestaheights.com