Đăng ký nhận ưu đãi
và tư vấn miễn phí

Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn lên quận trước năm 2025

TPHCM có chủ trường nâng cấp các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè trong giai đoạn 2021 – 2025. Hai huyện còn lại là Củ Chi và Cần Giờ sẽ được nâng cấp trong giai đoạn 2, từ 2025-2030.

Một góc đại lộ Nguyễn Văn Linh

Sở Nội Vụ TP.HCM trình lên UBND thành phố về công tác xây dựng đề án nâng cấp một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) trong giai đoạn 10 năm từ 2021 – 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố có chủ trương sẽ chuyển huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM). Trong giai đoạn 2 từ 2025-2030 sẽ chuyển 2 huyện còn lại là Cần Giờ và Củ Chi thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM).

Các huyện kể trên có vị trí đặc biệt quan trọng. Là cửa ngõ của TP.HCM để kết nối với các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ.

Sở Nội vụ đánh giá trong những năm qua tốc độ đô thị hóa ở các khu vực này diễn ra nhanh. Nhiều khu đô thị được hình thành dọc các tuyến đại lộ chính. Hạ tầng giao thông, tuyến cao tốc đã và đang hình thành trong thời gian tới. Trình độ dân trí được cải thiện, lối sống đô thị được hình thành rõ nét. Về cơ bản không khác biệt nhiều so với các quận nội thành.

Việc nâng cấp các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi để thành lập đơn vị hành chính quận (hoặc TP thuộc TP.HCM) là hết sức cần thiết. Các đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện được chuyển thành phường.

Xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính quận (hoặc TP thuộc TP.HCM) phải phù hợp với tầm nhìn chung đến năm 2045. Đã được Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XI thông qua. Đảm bảo trình tự, thủ tục, nhiệm vụ phát triển đúng quy định.

Đánh giá sơ bộ tình hình các huyện trong danh sách

Theo các đánh giá sơ bộ, huyện Hóc Môn có chỉ sổ cao nhất, đạt 30/30 tiêu chí. Huyện Bình Chánh đạt 26/30. Huyện Nhà Bè đạt 23/30. Huyền Củ Chi 23/30. Riêng huyện Cần Giờ chưa đạt 50% dân số theo quy định, đạt 19/30.

Khi UBND TP thông qua tờ trình, các đơn vị liên quan sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng theo từng loại tiêu chí đã được quy định rõ. Diện tích, Dân số, số đơn vị hành chính. Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

Trên các tiêu chí đó, UBND TP sẽ xin ý kiến của Ban thường vụ Thành ủy. Sau đó sẽ thống nhất chủ trương chọn phương án chuyển huyện thành quận hoặc thành lập thành phố trực thuộc TP HCM.

Việc chuyển đổi phải được bổ sung định hướng vào điều chỉnh quy hoạch chung của TP.HCM. Phù hợp với chương trình phát triển đô thị quốc gia, chương trình phát triển đô thị thành phố. Các tiêu chí chưa đạt phải được lập kế hoạch khắc phục. Hoàn thiện đồ án phân loại đô thị. Hoàn thiện đề án thành lập quận hoặc thành phố thuộc TP.HCM. Trình lên các cấp có thẩm quyền xử lý và phê duyệt.

Dự án Celesta Heights

Liên hệ tư vấn: Hotline 091 6460 180 | 0901 197 596

Xem chi tiết dự án Celesta Heights tại đây

 

Tham khảo dự án

 

Dự án La Queenara Hội An.  xem thêm

Dự án La Queenara. xem thêm

Dự án Celesta Heights. xem thêm

Dự án Celesta Heights Nhà Bè. xem thêm

Dự án Celesta Heights Keppel Land. xem thêm

Dự án Celesta Heights. xem thêm

Nhà mẫu Celesta Heights. xem thêm


Nhận xét

đăng ký nhận ưu đãi và tư vấn miễn phí

Celesta Heights - Trang chính thức
Keppel Land Phú Long
www.celestaheights.com